علی ضیا

سفره دل علی ضیا در آسانسور باز شد!

علی ضیا، مجری مشهور تلویزیون با انتشار تصویری در آسانسور، جدیدترین استوری خود را منتشر کرد.

او در این استوری نوشت: «دلتنگم و با هیچ‌کسم میل سخن نیست؛ چیکار کنم خوب شم؟»

علی ضیا در آسانسور

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.