اگر در آسانسور عاشق شده‌اید، اصلا خجالت نکشید

اگر در آسانسور عاشق شده‌اید، اصلا خجالت نکشید !

در فیلم رانندگی، بسیاری از سکانس‌ها در آسانسور می‌گذرد. به نوعی شاید این یک عاشقانه‌ی آسانسوری‌ست، رایان گاسلینگ در سکوت مردد کابین عریض و نورانی و مجلل یک آپارتمان در نیویورک، عاشق ایرن می‌شود.
فضای محصور کابین آسانسور به خاطر جبری که در نزدیکی میان آدم‌ها ایجاد می‌کند و به خاطر وجود عناصر محرکی چون نور و آینه می‌تواند به مثابه فضای جان‌دار عمل کند. در کابین‌هایی که چوب و نور و آینه به درستی کار گذاشته شده در واقع یک فضای تعاملی و پراحساس با مسافر آسانسور به اشتراک گذاشته شده است. آسانسور فیلم درایو از این جمله آسانسورهاست، مملو از نور و چوب، گرم و پر حرارت.

البته وقتی از کابین‌های گرم و پرنور حرف می‌زنیم، بیشتر درباره آسانسورهای مجتمع‌های مسکونی حرف می‌زنیم، وگرنه به طور مثال در مجتمع‌های تجاری، احتمالا کابین‌های تمام گالوانیزه بیشتر از انواع دیگر کابین محبوب هستند، یا در مورد آسانسورهای باربر خب اصلا با نیم کابین طرف هستیم. کابین‌های ام‌دی‌اف یا طرح ام‌دی‌اف در فضای مسکونی، اتمسفری خلق می‌کند و به محیط و مساحت مجتمع اضافه می‌کند. از حیث مباحث روانشناختی هم خلق چنین فضایی، راه را برای انتشار احساسات باز می‌کند. مثل رایان گاسلینگ فیلم رانندگی و ایرن که در کابین آسانسور به آقای راننده پناه برد.

در آسانسور عاشق شده‌اید، اصلا خجالت نکشید2

 

البته وقتی از کابین‌های گرم و پرنور حرف می‌زنیم، بیشتر درباره آسانسورهای مجتمع‌های مسکونی حرف می‌زنیم، وگرنه به طور مثال در مجتمع‌های تجاری، احتمالا کابین‌های تمام گالوانیزه بیشتر از انواع دیگر کابین محبوب هستند، یا در مورد آسانسورهای باربر خب اصلا با نیم کابین طرف هستیم. کابین‌های ام‌دی‌اف یا طرح ام‌دی‌اف در فضای مسکونی، اتمسفری خلق می‌کند و به محیط و مساحت مجتمع اضافه می‌کند. از حیث مباحث روانشناختی هم خلق چنین فضایی، راه را برای انتشار احساسات باز می‌کند. مثل رایان گاسلینگ فیلم رانندگی و ایرن که در کابین آسانسور به آقای راننده پناه برد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.