صدای عجیب پله برقی

ویدئویی از صداهای عجیب و غریب پله برقی اتوبان حقانی!

فیلمی از پله برقی روگذر اتوبان حقانی منتشر شده که از شنیده شدن صداهای نابهنجار از این پله خبر می‌دهد. به نظر می رسد این صدای نابهنجار به دلیل عدم رسیدگی و نگهداری پله برقی مورد نظر است.

پله‌های برقی مانند همه تجهیزات صنعتی نیازمند رسیدگی و تعمیر هستند تا بدین ترتیب ایرادات و اشکالات آنها برطرف شود اما این کار با بازدیدهای دوره ای منظم  و دوره ای از سیستم پله برقی توسط افراد متخصص امکان پذیر است تا این افراد بتوانند با شناسایی خرابی‌های احتمالی، نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

منبع: تین نیوز

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.