آداب آسانسور هنگام سوارشدن

این آداب را رعایت کنید تا مردم‌آزار به حساب نیایید!

رعایت ادب در هر مکانی از الزامات حضور در اجتماع است. اجتماعی که مسئولیت را در قبال هر فرد ایجاب می‌کند. برای بعضی از افراد، به دلیل کلاستروفوبیا (ترس از محیط های بسته) و همینطور ترس از ارتفاع و اضطراب اجتماعی، سوار شدن به آسانسور، می تواند موقعیتی پراسترس باشد. صرف نظر از اینکه سرکارید، در دانشگاه هستید یا در آپارتمانی مرتفع زندگی می کنید، بد نیست که ادب را در آسانسور رعایت کنید. سالانه، افراد بیش از 120 میلیارد بار سوار آسانسور می شوند. اما بعضی از افراد هنوز از قوانین آسانسور آگاهی ندارند. برای حصول اطمینان از رعایت آداب صحیح رفتار در آسانسور، وبسایت seman نکاتی را معرفی کرده تا موجبات راحتی شما و سرنشین های همراه در آسانسور فراهم شود.

بخش اول: رعایت آداب آسانسور هنگام سوارشدن

آداب آسانسور هنگام سوارشدن

هنگامی که منتظر هستید، در قسمت کناری بایستید. در حالیکه منتظر آسانسور هستید، از درها فاصله بگیرید. ممکن است شخصی در این طبقه از آسانسور خارج شود، شما همیشه باید قبل از اینکه اقدام به سوار شدن بکنید، اجازه بدهید افراد خارج شوند. در سمت راستِ در بایستید تا قسمت وسط و چپ برای افرادی که از آسانسور خارج می شوند، باز باشد. تا زمانیکه همه افراد از آسانسور پیاده نشده‌اند، سوار نشوید و اجازه دهید فرد داخل کابین آسانسور از داخل بطور کامل خارج شود .

آداب آسانسور هنگام سوارشدن

اگر زحمتی نیست در را نگه دارید…. در این خصوص، بحث و گفتگوی زیادی هست. آیا باید در را نگه دارید یا خیر؟ برای تصمیم گیری در این مورد، از پیشنهادهای زیر برای راهنمایی استفاده کنید:

 • اگر در آسانسوری هستید که ظرفیت کابین آن پر شده، در را نگه ندارید. زیرا همه افراد داخل آسانسور را معطل کرده و یک نفر دیگر را به زور داخل فضای تنگ می کنید.
 • اگر در آسانسور تنها هستید، آداب آسانسور حکم می کند برای فردی که به سمت آسانسور حرکت می کند در را نگه دارید.
 • در را برای دوست یا همکاری که برای گرفتن قهوه یا رفتن به سرویس بهداشتی رفته، نگه ندارید. هیچوقت در یک آسانسور شلوغ، در را بیشتر از 15-20 ثانیه نگه ندارید.
آداب آسانسور هنگام سوارشدن

هیچگاه سعی نکنید به زور سوار آسانسور پر شوید. وقتی در باز شد و دیدید که آسانسور ظرفیت آن  پر است، سعی نکنید در حالیکه جایی برای شما نیست به زور خود را داخل آسانسور جا کنید. اگر در صف ایستاده اید و قبل از اینکه نوبت به شما برسد، آسانسور پر شد، صبر کنید تا آسانسور بعدی برسد.

 • از دیگران نخواهید که در را برای شما نگه دارند. اگر نمی توانید قبل از بسته شدن درهای آسانسور، برسید، با رعایت ادب منتظر آسانسور بعدی بمانید. افرادی که نوبتشان رسیده به اندازه شما مهم اند.
 • در زمان شیوع کوید 19، سوار آسانسوری که بیش از 3 سرنشین دارد نشوید و در قسمت های رو به رو بایستید.
 • جلوی بسته شدن درب آسانسور هایی که مجهز به پرده نوری آسانسور مجهز هستند نشوید ، کافیست که جسمی در مقبل

 

آداب آسانسور هنگام سوارشدن

دکمه را شما فشار دهید. اگر شما نزدیک شاسی آسانسور ایستاده اید، مایل باشید تا برای کسی که از شما درخواست می کند، دکمه را فشار دهید. همچنین می توانید از کسی که تازه داخل آسانسور شده بپرسید به کدام طبقه میرود.

 • جز در مواردی که خودتان نمی توانید دکمه را فشار دهید، از شخص دیگری نخواهید که دکمه را فشار دهد.
آداب آسانسور هنگام سوارشدن

به قسمت عقب حرکت کنید. وقتی سوار آسانسور می شوید، در صف حرکت کنید تا بقیه بتوانند پشت سر شما سوار شوند یا در طبقه دیگر سوار شوند. اگر آخرین کسی هستید که قرار است پیاده شود، در دورترین نقطه از در بمانید. اگر قرار است به طبقه هم کف یا طبقه آخر بروید، بهتر است بعد از سوار شدن به آسانسور از درها بیشترین فاصله را داشته باشید. اینگونه شما از ایجاد مزاحمت به دیگران اجتناب می کنید.

 • اگر به طور اتفاقی در قسمت جلوی آسانسور سوار شدید، وقتی درِ آسانسور در هر طبقه باز می شود، حتما پیاده شوید. در این حالت، وقتی افراد قسمت عقب آسانسور پیاده می شوند، آسانسور را با دست خود نگه دارید.
آداب آسانسور هنگام سوارشدن

سریع خارج شوید. وقتی به طبقه مدنظرتان رسیدید، سریع پیاده شوید تا افرادی که منتظر سوار شدن هستند، بتوانند سوار شوند. از اینکه اجازه بدهید بقیه از شما زودتر پیاده شوند نگرانی به دل خود راه ندهید، مگر اینکه آنها در حال پیاده شدن باشند. به طرزی سریع و منظم خارج شوید. اما هنگام خارج شدن، بقیه را هل ندهید یا نقش برزمین نکنید.

 • اگر در قسمت پشتی هستید و طبقه مدنظرتان در حال رسیدن است، اعلام کنید. یک «ببخشید، طبقه بعدی پیاده میشوم» کافی است. سپس به قسمت جلویی بروید یا صبر کنید آسانسور بایستد.
آداب آسانسور هنگام سوارشدن

رفتن از مسیر پله ها را نیز در نظر داشته باشید. وقتی مسیرتان تنها، یک، دو یا سه طبقه است، به جای آسانسور از پله استفاده کنید. جز در مواردی که زخمی هستید یا نمی توانید از پله ها بالا بروید یا اشیا سنگینی حمل می کنید، نباید برای مسیر یک طبقه ای، از آسانسور استفاده کنید. استفاده از آسانسور برای دو یا سه طبقه به خصوص در زمان های شلوغی، تاحدودی برخلاف آداب آسانسور است. اجازه دهید آسانسور در اختیار افرادی که مسیر طولانی در پیش دارند یا نمی توانند از پله‌ها بالا بروند قرار بگیرد.

آداب آسانسور هنگام سوارشدن

به صف احترام بگذارید. اگر آسانسور به قدری شلوغ است که باید افراد در صف بایستند، هیچ وقت از صف تخطی نکنید. مثل بقیه افراد، صبر کنید تا نوبتتان برسد. اگر عجله دارید، سعی کنید زودتر برسید یا از پله ها بروید.

بخش دوم: رعایت آداب آسانسور بعد از سوارشدن/هنگام حرکت آسانسور

آداب آسانسور هنگام سوارشدن

کم صحبت کنید. یکی از بزرگترین مسائل درمورد آداب آسانسور این است که آیا باید صحبت کوچکی انجام شود یا نه. اکثر افراد برای صحبت کردن در آسانسور دودل هستند. اما بد نیست یک احوالپرسی مختصری انجام بدهید مثل صبح بخیر یا سلام. به خصوص اگر با همکارها و همسایه‌هایتان سوار آسانسور شده اید.

 • اگر همراه با شخصی داخل آسانسور شده اید، تا زمانی که سوار آسانسور هستید، از صحبت کردن دست بردارید. تا زمانیکه به مقصد نرسیده اید، مکالمه را متوقف کنید.
 • اگر می خواهید با یک همکار در آسانسور صحبت کنید، مکالمه را کوتاه انجام دهید. هیچ وقت زمانی که سوار آسانسور هستید، غیبت نکنید یا درباره مسائل شخصی و خصوصی حرف نزنید.
آداب آسانسور هنگام سوارشدن

به فضا احترام بگذارید. هیچ چیزی آزاردهنده تر از این نیست که در یک آسانسور خلوت، شخص دیگری با فاصله 15 سانتی متر از شما ایستاده باشد. اگر آسانسور شلوغ باشد، تا جایی که امکان دارد برای دیگران جا بازکنید بدون اینکه جا را برای دیگران یا خودتان تنگ کنید. هنگامی که در آسانسور ایستاده اید، خط مشی های زیر را رعایت کنید.

 • اگر به غیر از شما یک یا دو نفر درآسانسور هست، به قسمت های کناری متمایز آسانسور بروید
 • اگر چهار نفر باشند، هرکدام به یک گوشه بروید
 • اگر پنج نفر یا بیشتر در آسانسور باشد، به گونه ای پخش شوید که فاصله بین افراد در آسانسور با هم مساوی باشد
آداب آسانسور هنگام سوارشدن

رو به جلو بایستید. برقراری تماس چشمی سریع، تبسم زدن و تکان دادن سر به نشانه سلام زمانی که داخل آسانسور می شوید، رفتاری شایسته است. پس از آن، برگردید و رو به در بایستید. پشت به در کردن و روبه سرنشین ها ایستادن، تخطی بزرگی از آداب آسانسور محسوب می شود و ممکن است باعث خجالت‌زدگی بعضی از افراد شود.

آداب آسانسور هنگام سوارشدن

همه اشیا را با پاهایتان نگه دارید. اگر کیف، کوله پشتی، پاکت خرید یا سایر وسایل حجیم به همراه دارید، آنها را در قسمت پایینی و درست جلوی خودتان یا در کنارتان نگه دارید. پاها کمتر از قسمتهای فوقانی بدن فضا اشغال می کنند، به همین دلیل در این قسمت فضای بیشتری برای کیف هست.

 • اگر در قسمت پشتی آسانسور هستید و شیئی بزرگی حمل می کنید، آن را پایین نگهدارید. وقتی طبقه مدنظرتان نزدیک شد، به بقیه اطلاع بدهید که می خواهید پیاده شوید، و اگر هنگام خروج به طور تصادفی به کسی برخورد کردید، معذرت خواهی کنید.
آداب آسانسور هنگام سوارشدن

هیچ وقت با گوشی حرف نزنید. یک اشتباه بزرگ در آسانسور، صحبت کردن با گوشی است. قبل از داخل شدن به آسانسور هرگونه تماس را قطع کنید، یا اینکه گوشی خود را تا زمان خروج به حالت بی‌صدا بگذارید.

آداب آسانسور هنگام سوارشدن

زیاد حرکت نکنید. آسانسورها فضای محدودی دارند، و در ساختمان های اداری شلوغ، بسیاری از افراد سعی می کنند داخل یک کابین جا بگیرند. حرکات اضافی ممکن است سایر سرنشین های آسانسور را اذیت کند یا باعث شود تماس های بدنی ناخواسته ای ایجاد شود. تکان دادن پاها، قدم زدن، حرکت دادن بازوها یا سایر حرکات ممکن است منجربه برخورد شما با سایر سرنشین ها شود.

 • پیامک نوشتن یا نگاه کردن به گوشی خود، یک روش رایج برای پیشگیری از تماس چشمی با غریبه هاست. اما در یک آسانسور شلوغ پیامک ننویسید. در آسانسور محدودیت فضا هست و کار کردن با گوشی فضا اشغال می کند. به همین دلیل با این کار ممکن است با بقیه افراد برخورد پیدا کنید.
آداب آسانسور هنگام سوارشدن

به فکر بوی بد باشید. بهداشت خوب هر روز باید رعایت شود، به خصوص اگر به طور منظم از آسانسور استفاده می کنید. فضای کوچک و محدود آسانسور می تواند توجهات را به بوی بدن جذب کند. هنگامی که سوار آسانسور هستید، سعی کنید آروغ نزنید و اگر زدید معذرت‌خواهی کنید. غذاهای بدبو را به همراه خود به آسانسور نیاورید. به جای آن، غذا را در ظرف بیاورید. هیچ وقت در آسانسور غذا نخورید. هیچوقت عطر یا کرم نزنید. بویی که برای شما عادی است، شاید حال بقیه افراد را به هم بزند.

پرسش های پر تکرار

در زمان کرونا چطور می توان به طرز صحیح سوار آسانسور شد؟

ماسک بزنید، اطمینان حاصل کنید که امکان ایستادن در قسمت های روبه‌رو در داخل آسانسور هست. همچنین سعی نکنید سوار آسانسوری شوید که بیشتر از 3 نفر سوار آن هست.

آیا یک مرد وقتی زنی می خواهد از آسانسور خارج شود، باید کنار بکشد؟

اگر محیط در این زمینه حساس است، بله. اما اگر یک همکار مرد این کار را نداد، نرنجید. ما همه گرفتاری هایی داریم.

هنگامی که منتظر آسانسور هستیم و افراد در حال حارج شدن هستند، رفتار صحیح چیست؟ آیا درست است که قبل از سوار شدن صبر کنیم افراد پیاده شوند؟

بله. در سمت راست در بایستید تا همه بتوانند خارج شوند. بعد از اینکه آسانسور خالی شد، می توانید سوار شوید.

اگر آسانسور گیر کرد، چکار کنیم؟

دکمه هشدار را فشار دهید، به آتش ‌نشانی زنگ بزنید، همانجا بنشینید و صبورانه منتظر بمانید تا برسند.

وقتی سوار آسانسور هستم، فکر ارتباط برقرار کردن با افراد، مرا مضطرب می کند، ولی وقتی مطالعه می کنم، آرامش پیدا می کنم. آیا مطالعه کردن خلاف آداب آسانسور است؟

اگر هنگام مطالعه راحت‌تر هستید، مشکلی ندارد. همانطور که در قسمت 2 گام 1 گفته شد، نباید زیاد حرف بزنید، در نتیجه مطالعه کردن بهتر است.

رفتار مناسب برای گوشزد کردن تخلف از آداب صحیح چیست؟ اکثر افراد در ساختمان مرتفعی که در آن زندگی می کنم، خوبند اما تعداد کمی از آنها به طور معمول رفتار ناشایست دارند.

به آنها بگوید که رفتارشان درست نیست و از آنها بخواهید رفتارشان را اصلاح کنند. لحن صحبتتان نباید عصبانی باشد، تا فکر کنند که شما به آنها پرخاش می کنید. اگر فرد مورد نظر که آداب را رعایت نمی کند، بچه است، با والدینش صحبت کنید. دعوا راه نیندازید، ‌زیرا کشمکش چیزی را حل نمی کند.

آیا تشویق افراد به سوار شدن به آسانسور درست است؟ در ساختمان من، افراد اکثرا قبل از سوار شدن مکث می کنند، در نتیجه حرکت آسانسور را معطل می کنند

تشویق دیگران برای سوارشدن بلامانع است. اگر کناره‌گیری کردند، باز مشکلی ندارد.

اگر در آسانسور سگ باشد چه کار کنیم؟ مثلا من با دو تا سگ بیرون آسانسور هستم و یک زن با یک سگ داخل آسانسور هست.

جز در مواقعی که سگ ها آرام و خوش‌رفتارند، اجازه می دهم آسانسور عبور کرده و منتظر آسانسور بعدی می مانم. حتی اگر سگ های شما خوش‌رفتار باشند، از سگ های دیگر اطلاع ندارید، به همین دلیل اگر من جای شما باشم، اجازه می دهم آسانسور عبور کند. ممکن است در طبقات دیگر، افراد دیگری بخواهند سوار شوند. برای اجتناب از همه این موارد، من اجازه می دهم آسانسور عبور کرده و سوار آسانسور بعدی می شوم.

اگر به طبقه همکف برسیم و همه در حال پیاده شدن باشند، آیا کسی که نزدیک دکمه آسانسور است باید دکمه باز شدن را فشار دهد و منتظر باشد همه از آسانسور خارج شوند تا نوبت او شود؟

شخصی که از همه به آسانسور نزدیک تر است، دکمه باز شدن را فشار می دهد. اگر این کار را نکرد، با صدای بلند درخواست کنید. «میشه لطفا دکمه را فشار دهید. در غیر اینصورت نمی توانیم از این آسانسور پیاده شویم و باید بیشتر از آنچه که جایزست نزدیک هم باشیم» سپس شخصی که دکمه را فشار می دهد باید منتظر بماند تا بقیه افراد خارج شوند، بیشتر به این دلیل که اگر درها دوباره شروع به بسته شدن کردند، آنها کنترل دکمه را در دست داشته باشند.

اگر به طبقه همکف برسیم و همه در حال پیاده شدن باشند، کسی که نزدیک دکمه آسانسور است آیا باید دکمه باز شدن را فشار دهد و منتظر باشد همه از آسانسور خارج شوند تا نوبت او شود؟

روش صحیح انجام این کار این است که مطمئن شوید هیچ کس مجبور نیست برای خارج شدن شخص دیگری را جلو بزند. فرض کنید ده نفر سوار آسانسور هستند، دو ردیف پنج نفره. وقتی درها باز می شوند، دو نفری که نزدیک در هستند، از اول همه خارج می شوند، سپس دو نفر بعدی و به همین ترتیب تا زمانیکه همه خارج شده باشند. درها دارای سنسور حرکت و تماس هستند. اگر در شروع به بسته شدن بکند اما سنسور بین درها حرکتی احساس کند، درها دوباره باز می شوند. همچنین اگر یک نفر کمی به در فشار وارد کند نیز درها باز می شوند. بنابراین نه نیازی هست که برای باز کردن در چیزی را فشار دهید و نه نیازی هست در را باز نگه دارید.

توصیه ها

 • به منظور ایمنی، اگر کسی که نزدیک در هست، دکمه باز شدن را نگه داشته باشد یا درمسیر سنسورِ در قرار بگیرد در مدت زمانیکه سرنشین ها در حال سوار شدن یا پیاده شدن هستند، این کار کمک می کند تا در به کسی برخورد نکند.
 • ادب بسیار تأثیرگذار است. هرکجا مناسب باشد، ببخشید، متشکرم و قابلی ندارد بگویید.
 • این رفتار رفته رفته بیشتر جا میافتد که وقتی می خواهید از آسانسور خارج شوید، اگر شخصی جلوی در ایستاده، با اشاره به او بگویید که کنار برود.
 • اگر دیدید شخصی تنها در آسانسور هست و شما از بودن با او در فضایی کوچک احساس راحتی ندارید، منتظر آسانسور بعدی بمانید.
 • احتمال دارد با افرادی مواجه شوید که آداب را اصلا ملاحظه نمی کنند. یا آنها را نادیده بگیرید یا با کمال ادب از آنها بخواهید که از رفتار آزاردهنده خود دست بردارند.
 • همه دکمه ها را فشار ندهید. مهم نیست این کار چقدر وسوسه‌کننده باشد. اگر به همراه بچه ها سوار آسانسور شده اید، اجازه ندهید همه دکمه‌ها را فشار بدهند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.